Toppmeny

Försäkring

  • Sjukförsäkringsskyddet i Sverige för fastboende i Spanien.

    För svenska personer som är fast boende i ett EU-land har sedan våren 2010 rätt till vård i Sverige. För att kunna utnyttja denna rättighet krävs att man utöver det blå europeiska sjukförsäkringskortet har ett dokument som heter ”Intyg om rätt till vård i Sverige”. Detta intyg ger oss rätt till sjukvård och läkemedel inom […]