Toppmeny

Försäkring

  • Sjukförsäkringsskyddet i Sverige för fastboende i Spanien.

    För svenska personer som är fast boende i ett EU-land har sedan våren 2010 rätt till vård i Sverige. För att kunna utnyttja denna rättighet krävs att man utöver det blå europeiska sjukförsäkringskortet har ett dokument som heter ”Intyg om rätt till vård i Sverige”. Detta intyg ger oss rätt till sjukvård och läkemedel inom […]

  • Försäkringsagenter Paco Alcaraz i Altea

    Du hittar Paco Alcaraz i Altea efter strandvägen. Flera medlemmr har haft stor nytta av dem när de hjälpt till med att få ut ersättning från försäkringsbolagen vid försäkringsskador. Har t.o.m följt med som tolk vid polisanmälan. Kan rekommenderas.