Toppmeny

Sjukförsäkringsskyddet i Sverige för fastboende i Spanien.

För svenska personer som är fast boende i ett EU-land har sedan våren 2010 rätt till vård i Sverige. För att kunna utnyttja denna rättighet krävs att man utöver det blå europeiska sjukförsäkringskortet har ett dokument som heter ”Intyg om rätt till vård i Sverige”. Detta intyg ger oss rätt till sjukvård och läkemedel inom det allmänna sjukvårdssystemet till svensk patientavgift. Intyget ger oss också rätt till statligt tandvårdsstöd om vi behöver tandvård enligt samma regler som för dem som bor i Sverige.

Beställning av detta intyg kan göras genom att man ringer till Försäkringskassan på telefon nummer 0771-524524. Bli inte förskräckt över att detta är många i kön. Den betas av mycket snabbt då man har ett tjugotal handläggare. Intyget kommer per post till adressen i Spanien efter några dagar

Det är kanske även aktuellt att förnya det blå EU-kortet. Det kan göras på samma telefonnummer enligt ovan, men också genom att man sms:ar EUKORT och sitt personnummer till 71020. Lika snabb leverans via post som för intyget.

Om man är pensionär och är tillfälligt i Spanien, alltså inte residente, behöver behöver man ett särskilt pensionärsintyg som komplement till EU-kortet. Intyget visar att du har pension i Sverige och gör att du kan köpa läkemedel till reducerat pris i samband med nödvändig vård. Beställ intyget hos Försäkringskassan.

Vad som gäller för våra andra nordiska medlemmar känner jag inte till, men då EU-kortet gäller även medborgare från EES-området så kanske informationen även har ett visst värde för dem. I annat kan kanske någon med hemvist i andra nordiska länder informera vad som gäller för dessas medborgare.

Leif Larsson